Købs- og brugerbetingelser

Købet af materialet ”Matematikrammer” kan foretages af både offentlige myndigheder eller institutioner og private skoler

Brugsrettighederne følger institutionen, som har købt “Matematikrammer” via deres EAN-nummer.

Ved en købsaftale erhverver køberen sig således retten til en gang for alle at bruge materialet ”Matematikrammer” i undervisningen tilknyttet køberens geografiske adresse (eller afdelinger knyttet hertil)

Det er således ikke tilladt at benytte materialet ”Matematikrammer” på skoler og institutioner, som ikke har anskaffet sig materialet via deres EAN-nummer.

Brugsret
Ved køb af materialet ”Matematikrammer” må materialet installeres og bruges på ubestemt tid på alle de pc’er, skolen råder over på den geografiske adresse, der er anført på købsfakturaen – eller afdelinger knyttet hertil.
• Det pædagogiske personale skal således bruge materialet på deres arbejdscomputere
• Elever/studerende skal således bruge materialet på skolens computere

Materialet “Matematikrammer” må printes til undervisningsbrug på den geografiske adresse anført på købsfakturaen.

Brugeraccept
Ved brug og installation af materialet ”Matematikrammer” accepterer brugerne – det pædagogiske personale og eleverne tilknyttet lokaliteten nævnt under brugsret:
• at materialet kun må bruges på lokaliteten anført på købsfakturaen eller afdelinger knyttet hertil – dog også til ud-af-huset aktiviteter tilknyttet den geografiske adresse
• at materialet ”Matematikrammer” under ingen omstændigheder må overdrages til andre, idet brugsretten følger institutionen
• at materialet ”Matematikrammer” under ingen omstændigheder må gengives, distribueres, modificeres eller sælges af andre end firmaet Matematikrammer

Fakturering
Ved køb af materialet ”Matematikrammer”:
• faktureres køberen for et engangsbeløb mod ubegrænset brug af materialet på lokaliteten anført under brugsret
• modtager køberen en elektronisk faktura på købet

Levering
• Produktet leveres på USB-stik inden for 8 dage efter modtaget bestilling
• Produktet omdeles fragtfrit af Post Danmark til leveringsadressen på bestillingsfakturaen
• Betaling finder sted efter modtagelsen
• Er produktet ved modtagelsen på købsadressen beskadiget, fremsendes produktet på ny
• Firmaet Matematikrammer fralægger sig i øvrigt alt ansvar på produktskader opstået efter vellykket levering
• Der er ingen returret på produktet, medmindre det er beskadiget.

Opdateret 22. april 2016
Matematikrammer
CVR: 37039624


Kontakt os

Matematikrammer.dk
Hemmersvej 5
7800 Skive

Telefon: 23 63 75 26
E-mail: info@matematikrammer.dk