Digitalt brætspil til Windows

”Tre cifre på stribe”

Det digitale brætspil til Windows ”Tre cifre på stribe” er et matematikspil lavet i praksis til praksis. Målgruppen er grundskolens elever fra 5.-7. kl. og modtageklasseelever fra 5. kl. og opefter.

Spillets undervisningsmål

  • Opnå fortrolighed med begrebet pladsværdi
  • Opnå fortrolighed med matematiske ord og begrebers betydning
  • Arbejde med faglig læsning
  • Arbejde med matematisk ræsonnement og strategitænkning
  • Motivere til matematikrelaterede aktiviteter

Om spillet

Spillet består af et digitalt – patenteret – spillebræt med quizspørgsmål, hvor to hold skal dyste om at få flest ”Tre cifre på stribe” ved at lægge cifferkort på brættet.


Spillebrættet udgøres af 7×7 spillefelter og syv pladsværdi-positioner med spørgsmålskort i begge sider til hvert af holdene – rødt hold og gult hold. Spørgsmålskortene er endvidere relateret til hver sin pladsværdi.


En forudsætning for at kunne lægge cifferkort relateret til bestemte pladsværdier på brættet er, at holdene svarer rigtigt på de valgte quizspørgsmål. Samtidig med, at holdene skal forsøge at få flest striber, skal de også forsøge at få striber med høje talværdier.

En vinder findes ved en simpel omregning til point ud fra hhv. antallet af striber og en tildeling af bonuspoint ud fra stribernes summerede talværdi. Begge hold skal således føre deres eget pointpapir ud fra stribernes talværdier, og heri ligger en stor del af læringen om pladsværdi.

Quizspørgsmålene på cifferkortene er formulerede ud fra virkelighedsnære matematiske situationer efterfulgt af spørgsmål med kun to svarmuligheder. Forhistorien skal bidrage til at relatere situationen til elevens egen erfaringsverden, således at eleverne får gode muligheder for at sætte sig ind i problematikken i spørgsmålet med deraf følgende god mulighed for refleksion.

Spillet er kompatibelt til egen undervisning i alle fag

En force ved spillet er, at spilskabelonen kan bruges i alle fag, da eleverne selv kan lave nye quizspørgsmål, som de kan spille med på det digitale spillebræt. På den måde bliver spillet anvendeligt i alle skolens øvrige fag, hvor eleverne skal arbejde med at konsolidere deres fagfaglige viden.
Der medfølger en vejledning til, hvordan eleverne kan lave et nyt sæt spørgsmål og implementere dem i spillet.

Anskaffelse

Spillet anskaffes mod betaling af et engangsbeløb beregnet ud fra skolens antal af klasser fra 5.-7. årgang. Se priser under fanen ”Pris og bestilling.”
Fremadrettet kan spillet frit benyttes af lærere og elever på skolens ejendom.
Det købte materiale omfatter det digitale spil til Windows ”Tre cifre på stribe”, spilleregler, pointpapir, installationsvejledning, vejledning til ændring af spørgsmålssæt og købs- og brugerbetingelser.

Venlig hilsen

Alexander Dyrborg – programmør
Jonna Østergaard – lærer og spiludvikler
Matematikrammer CVR 37039624
info@matematikrammer.dk


Kontakt os

Matematikrammer.dk
Hemmersvej 5
7800 Skive

Telefon: 23 63 75 26
E-mail: info@matematikrammer.dk